http://bip.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Drukuj
Drukuj zawartość strony
Wyślij do znajomego
Wyślij link do artykułu
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Wersja strony dla przeglądarki tekstowej
Kontrast
Wersja strony z dużym kontrastem
Standardowy kontrast
Zwiększ czcionke
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionke
Zmniejsz czcionkę
RSS
Kanał RSS
Październik
 

UCHWAŁA NR 32/200/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Powiatowego Konkursu Małych Form Teatralnych o tematyce HIV/AIDS/DOPALACZE dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu starogardzkiego
DokumentPDF (494.7 KB) PlikXADES (664.7 KB)

UCHWAŁA NR 32/201/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. "Daj sobie szansę bądź kompetentny" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013
DokumentPDF (489.3 KB) PlikXADES (657.5 KB)

UCHWAŁA NR 32/202/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok
DokumentPDF (489.5 KB) PlikXADES (657.7 KB)
Załącznik 1
DokumentPDF (252 KB) PlikXADES (341.2 KB)
Załącznik 2
DokumentPDF (1.1 MB) PlikXADES (1.5 MB)

UCHWAŁA NR 32/203/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 5 października 2011 r.
w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
DokumentPDF (489.4 KB) PlikXADES (657.7 KB)
Załącznik 1
DokumentPDF (305.6 KB) PlikXADES (412.5 KB)
Załącznik 2
DokumentPDF (302.6 KB) PlikXADES (408.5 KB)

UCHWAŁA NR 33/207/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji pracy i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego.
DokumentPDF (668.2 KB) PlikXADES (896 KB)

UCHWAŁA NR 33/208/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego w sprawie ustalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Powiatu Starogardzkiego w ramach inicjatywy lokalnej.
DokumentPDF (669.3 KB) PlikXADES (897.6 KB)

UCHWAŁA NR 33/209/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kierownika Zakładu Obsługi Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
DokumentPDF (488.2 KB) PlikXADES (656 KB)

UCHWAŁA NR 33/210/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Kociewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim i objęcia przez Powiat Starogardzki wszystkich nowoutworzonych udziałów w spółce
DokumentPDF (488.6 KB) PlikXADES (656.6 KB)

UCHWAŁA NR 33/211/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego, na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 18 miasta Starogard Gdański.
DokumentPDF (488.5 KB) PlikXADES (656.5 KB)

UCHWAŁA NR 33/212/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości położonej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 81/6 w obrębie ewidencyjnym Bolesławowo będącej własnością Powiatu Starogardzkiego
DokumentPDF (487.4 KB) PlikXADES (655 KB)

UCHWAŁA NR 33/213/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Szpęgawsk znajdującej się na działce nr 317/4 będącej własnością Powiatu Starogardzkiego
DokumentPDF (487.3 KB) PlikXADES (654.8 KB)

UCHWAŁA NR 33/214/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie jednego drzewa z terenu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 16 w mieście Starogard Gdański znajdującej się na działce nr 76 będącej własnością Powiatu Starogardzkiego
DokumentPDF (487.3 KB) PlikXADES (654.9 KB)

 UCHWAŁA NR 33/215/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok
DokumentPDF (489.5 KB) PlikXADES (657.8 KB)
Załącznik 1
DokumentPDF (273.9 KB) PlikXADES (370.3 KB)
Załącznik 2
DokumentPDF (1.7 MB) PlikXADES (2.3 MB)

UCHWAŁA NR 33/216/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 18 października 2011 r.
w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
DokumentPDF (489.5 KB) PlikXADES (657.8 KB)
Załącznik 1
DokumentPDF (276.6 KB) PlikXADES (373.9 KB)
Załącznik 2
DokumentPDF (325 KB) PlikXADES (438.4 KB)

UCHWAŁA NR 34/217/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
DokumentPDF (488.4 KB) PlikXADES (656.3 KB)

UCHWAŁA NR 34/218/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia na zaciąganie zobowiązań przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Starogardzie Gdańskim
DokumentPDF (488.1 KB) PlikXADES (655.9 KB)

UCHWAŁA NR 34/219/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2011 rok
DokumentPDF (489.5 KB) PlikXADES (657.8 KB)
DokumentZałącznik 1 PDF (361.1 KB) PlikZałącznik 1 XADES (486.6 KB)
DokumentZałącznik 2 PDF (2.2 MB) PlikZałącznik 2 XADES (2.9 MB)

UCHWAŁA NR 34/220/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie zmian planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2011 rok
DokumentPDF (489.6 KB) PlikXADES (657.9 KB)
DokumentZałącznik 1 PDF (325.2 KB) PlikZałącznik 1 XADES (438.7 KB)
DokumentZałącznik 2 PDF (373.1 KB) PlikZałącznik 2 XADES (502.7 KB)

UCHWAŁA NR 35/221/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika majątku Powiatu Starogardzkiego
DokumentPDF (487.2 KB) PlikXADES (654.6 KB)

UCHWAŁA NR 35/222/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z uzasadnieniem
DokumentPDF (488.1 KB) PlikXADES (656 KB)
ArchiwumZałącznik 1 PDF (37.1 MB) ArchiwumZałącznik 1 XAEDS (37.7 MB)

UCHWAŁA NR 35/223/2011 ZARZĄDU POWIATU STAROGARDZKIEGO z dnia 8 listopada 2011 r.
w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021
DokumentPDF (487.8 KB) PlikXADES (655.6 KB)
DokumentZałącznik 1 PDF (9.7 MB) PlikZałącznik 1 XADES (13 MB)

Ilość odwiedzin1771
Osoba wprowadzającaMarcin Kosiedowski
Osoba wprowadzająca
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informacjęBeata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: tel. (58) 767 35 00, faks (58) 767 35 05, starostwo@powiatstarogard.pl
Opis:
Data utworzenia2011-10-11
Data ukazania się2011-10-11
Ostatnia zmiana2011-11-22
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
Tel. 58 767 35 00, 58 767 35 01
fax 58 767 35 05


BIP v5.1.6 jest częścią Systemu Informatycznego Dla Administracji Samorządowej
loading...
Proszę czekać...