Informacje podstawowe 

 

 

 
Adres: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
  ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański
   
Telefon: 58 767 35 00, 58 767 35 01
Fax: 58 767 35 05
e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl
skrytka na ePUAP: /c8ji522ua1/SkrytkaESP
www: http://www.powiatstarogard.pl
   
Starosta: Kazimierz Chyła
Przewodniczący Rady Powiatu: Wiesław Brzoskowski
   
Rachunek bankowy budżetu Powiatu: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. 60 8340 0001 0003 5321 2000 0005
 

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gd. 67 8340 0001 0003 5321 2000 0073

(na który należy wpłacać należności za: ksero, złom  - tablice rejestracyjne i inne, opłaty komunikacyjne, dzienniki budowy i inne druki, karty wędkarskie, sprzedaż mienia, koszty upomnienia, prace interwencyjne - refundacje wynagrodzeń z PUP, kary i odsetki - noty księgowe, puste tonery, wynagrodzenia płatnika, trwały zarząd)

NIP Starostwa: 592-18-69-712
NIP Powiatu: 592-20-57-838
REGON: 191686437
   

 

   

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w siedzibie Starostwa Powiatowego, a udostępniane na wniosek (tutaj pobierz obowiązujący formularz).

   

Udostępnienie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób uprawnionych z Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim - informacje szczegółowe dostępne są w zakładce Obsługa osób z trudnościami w komunikowaniu się

   

Informacje Publiczne są udostępniane na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014 r. poz. 782 ze zmianami).

   
 
Liczba odwiedzin : 215496
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2016-05-04 13:39:55
Czas publikacji: 2018-12-28 10:35:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak