Podstawowe kwoty dotacji 

 

Na podstawie art. 89d ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Powiat Starogardzki ogłasza:

 

-  liceum ogólnokształcące dla dorosłych kształcące w formie zaocznej

 

Podstawowa kwota dotacji w zł

miesięcznie na 1 ucznia

144,36

Statystyczna liczba uczniów

181

- szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki otrzymuje na jednego słuchacza 50% podstawowej kwoty dotacji

 

 

-  policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej w zawodach

niemedycznych

 

Podstawowa kwota dotacji

miesięcznie na 1 ucznia

198,23

Statystyczna liczba uczniów

70

- szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki otrzymuje na jednego słuchacza 50% podstawowej kwoty dotacji

 

 

-  policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w formie zaocznej w zawodach medycznych

 

Podstawowa kwota dotacji

miesięcznie na 1 ucznia –

(na podstawie otrzymanych informacji z najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju)

503,00 zł

- szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki otrzymuje na jednego słuchacza 50% podstawowej kwoty dotacji

 

 

-  policealna szkoła dla dorosłych kształcąca w formie stacjonarnej w zawodach medycznych

 

Podstawowa kwota dotacji

miesięcznie na 1 ucznia –

(na podstawie otrzymanych informacji z najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju)

595,00 zł

- szkoła, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki otrzymuje na jednego słuchacza 50% podstawowej kwoty dotacji

 

 

-  policealna szkoła dla młodzieży kształcąca w formie stacjonarnej w zawodach medycznych

Podstawowa kwota dotacji

miesięcznie na 1 ucznia –

(na podstawie otrzymanych informacji z  najbliższego powiatu prowadzącego szkołę danego typu i rodzaju)

911,00 zł

 

Liczba odwiedzin : 291
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Mokwa
Czas wytworzenia: 2017-03-27 13:42:05
Czas publikacji: 2017-03-27 13:42:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak