Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 

 
 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o petycjach podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do dnia 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie internetowej urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu oraz sposobu załatwienia petycji.

 

Załączniki

Informacja zbiorcza 2015-2016.pdf

Data: 2017-06-28 10:42:20 Rozmiar: 214.82k Format: .pdf Pobierz

informacja zbiorcza 2017.pdf

Data: 2018-06-08 11:20:13 Rozmiar: 230.72k Format: .pdf Pobierz

informacja zbiorcza 2018.pdf

Data: 2019-02-14 11:33:25 Rozmiar: 186k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 321
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Gajda Małgorzata
Czas wytworzenia: 2017-06-28 10:42:20
Czas publikacji: 2019-02-14 11:33:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak