Budżet Powiatu 2019 r. 

 

 

Uchwała Nr 149/941/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14.11.2018r. w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 228/p123/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29.11.2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Starogardzkiego o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2032

Uchwała Nr 149/940/2018 Zarządu Powiatu Starogardzkiego z dnia 14.11.2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Uchwała Nr 229/p123/P/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29.11.2018r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Starogardzkiego na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwały Nr 003/p123/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale  budżetowej Rady Powiatu Starogardzkiego na 2019 rok oraz w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Starogardzkiego na lata 2019 – 2032 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

 

Liczba odwiedzin : 34
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Romanowska Hanna
Czas wytworzenia: 2018-12-07 07:59:38
Czas publikacji: 2019-01-07 15:05:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak