Budowa linii kablowej elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV (AB.6743.2.6.2019) 

 

Miejscowość: Kolincz

Gmina: gmina Starogard Gdański

Działka nr: 114/23 w obrębie ewidencyjnym Kolincz [0408], w jednostce ewidencyjnej Starogard Gdański [221312_2].

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

 
 
Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Badziąg
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Badziąg
Czas wytworzenia: 2019-02-11 14:05:07
Czas publikacji: 2019-02-11 14:05:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak