Zarząd Powiatu 

 

 

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Wykonuje on uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności, na podstawie art. 32 § 2 ustawy z dnia 5 VI 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 t.j. z dnia 2018.05.24): przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Członkami Zarządu Powiatu Starogardzkiego są:

  • Kazimierz Chyła - Starosta Powiatu Starogardzkiego
  • Patryk Gabriel - Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego
  • Wioleta Strzemkowska-Konkolewska
  • Lech Kolaska
  • Witold Sykutera
 


Liczba odwiedzin : 2810
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2007-11-05 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-21 12:42:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak