Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OR.1710.2.2015

Wystąpienie pokontrolne

2016-01-25 12:37:19
OR.1431.2.2.2015

Ustalenia i wnioski z przeprowadzonego postępowania kontrolnego w zakresie: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za rok 2012.
2015-01-13 12:13:59
OR.1431.2.1.2015

Kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku z zakresie: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa za rok 2012.
2015-01-12 11:51:56