Kontrole - Rok 2006 

 
Kontrole - Rok 2006 
Kontrola realizacji projektu nr Z/2.22/I/1.1.1/231/04 pod nazwą "Budowa drogi nr 2407G łączącej powiat starogardzki z powiatem kościerskim".
 Raport pokontrolny (889KB)

Kontrola realizacji Umowy Nr Z/2.22/II/2.2/WUP/24/U/1/04 o dofinansowanie Projektu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z pow. Starogardzkiego".
 Informacja pokontrolna (88KB)

Kontrola w zakresie dofinansowania zadań inwestycyjnych Powiatu realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w 2005 roku.
 Protokół kontroli (211KB)
 Załącznik nr 1 (580KB)
 Załącznik nr 2 (274KB)
 Załącznik nr 3 (22KB)

Kontrola realizacji projektu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 Informacja pokontrolna (2000KB)

Kontrola realizacji projektu "Wyrównywanie szans - stypendia dla studentów" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
 Informacja pokontrolna (375KB)

Kontrola Archiwum Zakładowego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
 Protokół kontroli (604KB)

Kontrola doraźna przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim w dniu 7.08.2006r. i 9.08.2006r.
 Protokół kontroli (269KB)
 Zalecenia pokontrolne (1083KB)
 

Liczba odwiedzin : 729
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2008-07-16 14:30:00
Czas publikacji: 2008-07-16 14:30:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak