Kontrole - Rok 2005 

 
Kontrole - Rok 2005 

Kontrola kompleksowa Powiatu Starogardzkiego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
 Protokół z kontroli  (4052KB)
 Wystąpienie pokontrolne (113KB)
 Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne (83KB)

Kontrola projektu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego" skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalych kończących się maturą.
 Informacja pokontrolna nr 6U (67KB)

Kontrola projektu "Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów z powiatu starogardzkiego" skierowanego do studentów studiujących na państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych, którzy posiadają zameldowanie na terenie powiatu starogardzkiego i są w trudnej sytuacji materialnej.
 Informacja pokontrolna nr 6S (65KB)

Kontrola realizacji umowy nr 2/PWR-W/2003 z dnia 8 grudnia 2003r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami".
 Protokół kontroli nr 94/2005 (105KB)
 Oświadczenie (8KB)
 Oświadczenie (6KB)
 Oświadczenie (7KB)

Kontrola realizacji umowy nr 9/PWR-D/2004 z dnia 15 października 2004r. o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Wyrównywanie różnic między regionami".
 Protokół kontroli nr 113/2005 (144KB)

Kontrola z realizacji programu ZPORR, priorytetu II, Działania 2.2 - "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu starogardzkiego".
 Informacja pokontrolna nr II 40u/2005 (86KB)
 Odpowiedź do informacji pokontrolnej 40u/2005 (21KB)
 Wyjaśnienie do informacji pokontrolnej 40u/2005 (14KB)

Protokół z przeprowadzonej Kontroli Straży Rybackiej Powiatu Starogardzkiego.
 Protokół z przeprowadzonej kontroli (81KB)
 Wyjaśnienia do kontroli SSR (26KB)


Kontrola z realizacji Programu ZPORR, priorytetu III, Działania 2.2, typ I - "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów szkół ponagdimnazjalnych z powiatu starogardzkiego".
 Informacja pokontrolna nr III 61u (164KB)

Kontrola w zakresie prawidłowości działań Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim w zakresie zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.
 Protokół z przeprowadzonej kotroli (88KB)
 Wnioski i zalecenia pokontrolne (39KB)
 Informacja Starosty Starogardzkiego (17KB)

 

Liczba odwiedzin : 724
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2008-07-16 13:54:00
Czas publikacji: 2008-07-16 13:54:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak