Informacja dla osób mających trudności w komunikowaniu się 

 
  

W myśl art.7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobą uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osoba uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw z organami administracji publicznej.

Przepisy nie wymagają aby osoba przybrana przedstawiła dokumenty potwierdzające znajomość PJN (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniemych).

Organ administracji publicznej zapewnia osobie uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) dostęp do świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN zwanych dalej „świadczeniem”

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.

W Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim ww. zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym (na parterze) lub przesłane na adres Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, telefonicznie nr: 587673503, 587673504, faxem: 587673505, e-mailem: starostwo@powiatstarogard.pl, z podaniem danych kontaktowych (wzór). (26.5 KB)

 

Liczba odwiedzin : 1274
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Beata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2012-04-11 14:46:33
Czas publikacji: 2012-04-11 14:46:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak