Ponowne wykorzystanie informacji publicznej 

 

 

Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnionych w BIP Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim.

Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystania są zobowiązane do:

1) poinformowania o źródle (adres www.bip.powiatstarogard.pl), czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim,

2) udostępnienia innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnej pozyskanej formie,

3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnionych na wniosek.

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim określa ewentualne warunki odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Udostępnienie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

1) informacja publiczna nie została udostępniona w BIP Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystania albo,

2) wnioskodawca zamierza wykorzystać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone.

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016r. poz.352 )

 


Liczba odwiedzin : 989
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2015-02-17 14:58:51
Czas publikacji: 2016-08-24 13:13:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak