Kontrole - Rok 2007 

 
Kontrole - Rok 2007 
Kontrola realizacji projektu "Wyrównywanie szans - stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 Informacja pokontrolna (283KB)

Kontrola "Powiązanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w 2006r."
 Protokół kontroli (854KB)

Kontrola związana z zadaniami i kompetencjami Starosty z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy Prawo Wodne.
 Protokół kontroli (1547KB)

Kontrola realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w 2006r.
 Protokół kontroli (284KB)
 Wystąpienie pokontrolne (47KB)

Kontrola doraźna w zakresie prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji związanej ze sprawami skargowymi z obszaru powiatu starogardzkiego, zgłaszanymi w pismach do Głównego Geodety Kraju.
 Protokół kontroli  (1428KB)
 

Liczba odwiedzin : 793
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2008-07-17 07:52:00
Czas publikacji: 2008-07-17 07:52:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak