Kontrole - Rok 2004 

 
Kontrole - Rok 2004 
Kontrola NIK w zakresie wykorzystania przez Starostwo w latach 2002-2004 (I-półrocze) środków finansowych z PFRON otrzymanych na realizację programów dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 Wystąpienie pokontrolne (54KB)
 Protokół kontroli (666KB)

Kontrola ZUS w zakresie zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego; ustalania uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowości ich wypłaty oraz dokonywania rozliczeńz tego tytułu; ustalenia, czy płatnik składek prawidłowo obliczył i wykazał w dokumentach rozliczeniowych kwotę wynagrodzenia należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego; ustalenia uprawnień do świadczeń finansowanych z budżetu państwa, wysokości tych świadczeń oraz terminowości ich wypłaty i dokonywania rozliczeń z tego tytułu.
 Protokół kontroli (109KB)

Kontrola PFRON w zakresie realizacji umowy nr 1/PWR-D/2003 z dnia 08.12.2003r. o dofinansowanie projektów w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami" oraz umowy 2/PWR-W/2003 z dnia 08.12.2003r. na realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego programu "Program wyrównywania różnic między regionami".
 Protokół kontroli (261KB)
 Oświadczenie z 12.10.2004r. (10KB)
 Oświadczenie z 05.11.2004r. (12KB)
 Oświadczenie z 22.11.2004r. (11KB)
 

Liczba odwiedzin : 730
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2008-07-16 13:24:00
Czas publikacji: 2008-07-16 13:24:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak