Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OR.1710.13.2012

 Protokół kontroli archiwum zakładowego Wydziału geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
2013-04-15 11:18:15
OR.1710.12.2012

 Wykonywanie zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
2013-02-25 11:59:28
OR.1710.9.2012

 Informacja pokontrolna nr 79/P/1/12/I z kontroli realizacji projektu
2012-12-20 09:11:05
OR.1710.5.2012

 Kontrole zewnętrzne w jednostkach podległych
2012-10-04 13:48:07
OR.1710.6.2012

Kontrola z realizacji dochodów budżetu państwa oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w wybranych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2011r.
2012-09-24 10:57:51
OR.0170.4.2012

 Protokół z kontroli problemowej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim
2012-08-16 09:42:44
OR.1710.7.2012

 Protokół NR BZK-III.431.29.2012 z kontroli problemowej z zakresu przygotowań Planów publicznej i niepubliczej służby zdrowia przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim
2012-07-12 11:22:03
OR.1710.1.2012

 z kontroli kompleksowej Powiatu Starogardzkiego w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzonej w Starostwie powiatowym z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
2012-06-14 08:20:28
OR.1710.3.2012

  Kontrola prowadzenia kwalifikacji wojskowej przez organy samorządu terytorialnego w Województwie Pomorskim 2012r.
2012-05-31 09:11:43