Kontrole - Rok 2008 

 
Kontrole - Rok 2008 

Kontrola problemowa w zakresie realizacji dochodów oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dotacji z budżetu państwa w zakresie funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej w 2007 roku.
 Protokół kontroli (561KB)
 Wystąpienie pokontrolne (64KB)

Kontrola realizacji projektu "Program stypendialny - szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
 Informacja pokontrolna  (573KB)

Kontrola składek i zasiłków ZUS
 Protokół kontroli (185.1 KB)

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim oraz wybranych jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański przez inspektorów Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 Protokół kontroli (8 MB)
Wystąpienia pokontrolne


 

Liczba odwiedzin : 769
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Beata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2008-07-17 10:24:00
Czas publikacji: 2008-07-17 10:24:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak