Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
7/2011

 Kontrola projektu "Oznakowanie turysyucznych tras rowerowych w powiecie starogardzkim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"
2012-04-03 13:29:44
6/2011

 dot. sprawdzenia wykorzystania w 2010 roku przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim środków finansowych przekazanych samorządom według algorytmu przez Fundusz
2012-03-13 09:40:32
5/2011

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie wojny i pokoju w latach 2009-2011 (do 30 września)

2011-11-09 14:17:38
4/2011

 Realizacja obowiązków określonych w ustawie o powszechnym obowiązku RP i w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji wojskowej
2011-06-17 10:10:54
3/2011

 prowadzenie ośrodka dokumentacji geodezyjno - kartgraficznej
2011-05-05 12:54:04
2/2011

realizacja dochodów budżetu państwa w 2010r. z tytułu gospodarki nieruchomosciami prawidlowość wydatkowania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu państwa na 2010r.
2011-04-12 09:39:11
1/2011

Realizowanie przez Starostę zadań i kompentencji z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy Prawo wodne i ustawy Prawo geologiczne i górnicze

2011-03-02 13:42:00