Strategia Rozwoju Powiatu 

 


 

Na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Starogardzkiego Uchwałą XLI/352/2014 z dnia 7 listopada 2014 r. uchwaliła Strategię Rozwoju Powiatu Starogardzkiego 2014 – 2020.

Przesłanką do aktualizacji Strategii była skala i kierunki zmian sytuacji społeczno – gospodarczej w powiecie i województwie, wynikające w głównej mierze z generalnych tendencji rozwojowych uwarunkowanych m.in. przystąpieniem Polski do UE. Ponadto, poprzednia Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego, obejmowała swoim programem lata 2003 – 2013.
Przesłanką do aktualizacji Strategii była również potrzeba określenia strategicznych celów rozwoju powiatu w związku z programowaniem i ukierunkowaniem środków UE w kolejnej perspektywie finansowej 2014 – 2020.

Tekst Strategii w wyniku szerokich konsultacji przygotowany został przez Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, następnie zaakceptowany przez Zespół ds. aktualizacji SRPS, Zarząd Powiatu i na końcu przez Radę Powiatu Starogardzkiego jest głównym, obowiązującym Powiat Starogardzki dokumentem strategicznym wyznaczającym cele działania na najbliższe 7 lat.

Strategia Rozwoju 2014 - 2020 (1 MB)

 

Liczba odwiedzin : 3299
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2004-12-31 00:00:00
Czas publikacji: 2015-06-25 15:40:03
Data przeniesienia do archiwum: Brak