Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe Nr 3/PG.042.4.2016

dot. organizacji 1 wyjazdu Starogard Gdański – Gdańsk (Filharmonia Bałtycka) – Starogard Gdański w ramach projektu „Zdolni z Pomorza-Powiat Starogardzki”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2017-06-13 10:51:08
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/PG.042.6.2016

Przeprowadzenie zajęć  przez ekspertów – wykładowców, będących pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi szkół wyższych (specjalistów z danego zakresu tematycznego) w formie wykładów/laboratoriów na uczelniach wyższych dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej).

2017-06-07 11:40:43