Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe nr 13

dotyczące przeprowadzenie zajęć przez ekspertów – wykładowców, będących pracownikami dydaktycznymi lub naukowo-dydaktycznymi szkół wyższych (specjalistów z danego zakresu tematycznego) w formie wykładów/laboratoriów na uczelniach wyższych dla uczniów biorących udział w zajęciach w ramach projektu „Wybieram przyszłość zawodową – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Starogardzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.3 Edukacja Zawodowa, Poddziałanie 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej).

2018-10-23 15:00:49
Zapytanie ofertowe nr 13

dotyczące zatrudnienia psychologa lub pedagoga do przeprowadzania cyklu warsztatów rozwijających kreatywność dla uczestników projektu "Zdolni z pomorza - powiat starogardzki"

2018-10-01 14:31:13
Zapytanie ofertowe nr 12

dotyczące zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Lokalnego Opiekuna Metodyczno - Pedagogicznego, w ramach projektu "Zdolni z pomorza - powiat starogardzki"

2018-10-01 14:29:16