Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE

2018-10-15 10:44:49
ZAWIADOMIENIE

2018-10-15 10:42:38
Zawiadomienia o czynnościach geodezyjnych

2018-10-12 09:04:29
Ogłoszenie

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym

2018-06-13 10:29:07
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów

2018-01-24 13:00:38
Zawiadomienie

o wydaniu decyzji nr AB.673.4.2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

2017-10-04 10:26:56
Obwieszczenie

dot. Programu ochrony środowiska

2017-03-28 12:53:10
Podstawowe kwoty dotacji

Na podstawie art. 89d ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Powiat Starogardzki ogłasza:

2017-03-27 13:42:05
Zawiadomienie

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Frąca, Kamionka, Lalkowy, Rynkówka gminy Smętowo Graniczne.

2016-10-27 09:03:08
Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2707G na odcinku Starogard Gdański -Linowiec, w zakresie budowy ścieżki rowerowej i budowy zjazdów (odcinek długości 1+190,89km).

2016-08-11 14:57:56