Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

lokale usytuowane w budynku nr 22 na działce 85 w obrębie 14 miasta Starogard Gdański - przy ul.Hallera 22

2017-11-15 10:54:36
OBWIESZCZENIE

2017-11-10 11:42:43
Obwieszczenie

o licytacji samochodu i motoroweru

2017-11-10 10:26:39
Ogłoszenie o konkursie ofert

na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz udzielenia dofinansowania

2017-11-06 15:27:45
Ogłoszenie

Ogłoszenia o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa, pokrytej wodami powierzchniowymi stojącymi jeziora Bagienko - dz. nr 466,  obręb Wda, gmina Lubichowo

2017-10-25 09:57:43
Zawiadomienie

o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów gminy Osiek: Jeżewnica, Karszanek, Lisówko, Markocin i Radogoszcz

2017-10-24 13:50:42
Zawiadomienie

o wydaniu decyzji nr AB.673.4.2017 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

2017-10-04 10:26:56
Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego

w Starogardzie Gdańskim dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy

2017-09-14 12:12:36
Petycja w sprawie zatrzymywana się pociągów Intercity na stacji Smętowo i Prabuty

2017-07-25 15:09:15
Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów

2017-04-28 13:17:33