Umawianie wizyt 

 

 

W Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg wprowadzono system zarządzania kolejką do załatwiania wszelkich spraw związanych z:
- rejestracją pojazdów (pokój 014 i 015),
- odbiorem dowodów rejestracyjnych (pokój (020),
- prawami jazdy (pokój (012).

Bilety wydawane są z automatu biletowego w holu wydziału komunikacji ( parter budynku starostwa) w dni robocze od godziny 8:00. Obowiązuje zasada, że dla każdego pojazdu należy pobrać osobny bilet ( np. przerejestrowanie 2 pojazdów – 2 bilety ).

Wydanie biletu do pokoju 014 i 015 następuje na podstawie okazanych dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy tzw. grupy A (wykaz obsługiwanych spraw w tej grupie dostępny jest w menu w dziale "Grupy spraw").

Pobranie biletu z automatu biletowego jest warunkiem załatwienia sprawy w wydziale - trzeba okazać go pracownikowi przed obsługą. Klienci bez biletów lub z nieaktualnymi biletami nie będą obsługiwani, a osoby, które przybyły zbyt późno tuż przed zakończeniem pracy wydziału mogą nie otrzymać biletu na dany dzień.

Instrukcja postępowania:
1) po przybyciu do holu wydziału należy pobrać bilet z automatu biletowego; na bilecie znajdują się podstawowe informacje: symbol grupy do załatwienia - A, B lub C, numer biletu, ilość oczekujących w kolejce oraz data i czas pobrania biletu,
2) następnie oczekiwać na wezwanie systemu, które zostanie wyświetlone na tablicy informacyjnej nad drzwiami pokojów 012, 014, 015 lub 020.

Przed pobraniem biletu z automatu biletowego prosimy o zapoznanie się z grupami możliwych do załatwienia spraw. System obsługuje 3 grupy spraw:
A - rejestracja pojazdów - pokój 014 i 015,
B - odbiór dowodów rejestracyjnych - pokój 020,
C - prawa jazdy - pokój 012.
Pełen wykaz spraw w poszczególnych grupach dostępny jest w menu w dziale "Grupy spraw".

 

Istnieje możliwość wcześniejszego umówienia wizyty na konkretny dzień i godzinę:

1) telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 35 lub 58 767 35 36

2) wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej.

 

Informacje i statystyki z systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji m.in. aktualnie obsługiwany klient, liczba oczekujących osób, czy liczba pozostałych do wybrania biletów dostępne są pod poniższym linkiem:
kliknij tutaj, aby przejść do statystyk

 


Liczba odwiedzin : 17250
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Kosiedowski
Czas wytworzenia: 2009-05-07 11:13:36
Czas publikacji: 2018-04-25 08:34:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak