Umawianie wizyt 

 
 

Obsługa klientów w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg odbywa się przy pomocy systemu zarządzania kolejką dla poniższych grup spraw:

Grupa A - rejestracją pojazdów (pokój 014 i 015),

Grupa B - odbiorem dowodów rejestracyjnych (pokój 020),

Grupa C - prawami jazdy (pokój 012).

 

Bilety wydawane są z automatu biletowego w holu wydziału komunikacji (parter budynku starostwa) w dni robocze od godziny 8:00.

1. Obsługa klientów w grupie A odbywa się wyłącznie na podstawie wcześniej umówionych wizyt z wykorzystaniem indywidualnego numeru klienta składającego się z daty urodzenia właściciela pojazdu oraz czterech ostatnich cyfr numeru VIN pojazdu (numer nadwozia, podwozia lub ramy) według schematu:

a) klient umawia się telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 36 lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału - pokój 021,

b) w celu zakończenia procesu umawiania telefonicznego lub osobistego podaje się: datę urodzenia właściciela oraz numer identyfikujący pojazd – cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu (numer nadwozia, podwozia lub ramy),

c) w celu sfinalizowania procesu należy nie wcześniej niż 15 minut przed terminem wizyty pobrać bilet z automatu biletowego korzystając ze swojego indywidualnego numeru (data urodzenia plus cztery ostatnie cyfry numeru VIN pojazdu) - w tym celu należy wybrać na klawiaturze automatu swój indywidualny numeru, zatwierdzić przyciskiem ENTER,

d) dane osoby dokonującej rejestracji muszą być zgodne z danymi w systemie, z wyjątkiem działania przez pełnomocnika,

e) w przypadku działania przez pełnomocnika jest on zobowiązany podać dane klienta – właściciela pojazdu (datę urodzenia) i numer VIN (cztery ostatnie cyfry) pojazdu, którego będzie dotyczyć obsługa,

f) w przypadku spóźnienia klienta ustalony termin obsługi staje się nieaktualny,

g) niedopuszczalne jest odstępowanie swojego terminu innym osobom.

2. Obsługa klientów w grupie spraw B i C odbywa się w systemie mieszanym. Klient może pobrać z automatu biletowego bilet B lub C z puli dostępnej przydzielonej na każdy dzień i oczekiwać na wezwanie. Klient może również umówić się telefonicznie pod nr tel. 58 767 35 36 lub bezpośrednio w punkcie informacji wydziału WKTiD pokój 021. W celu zakończenia procesu umawiania telefonicznego lub osobistego podaje się 10 pierwszych cyfr numeru PESEL. W przypadku umówionej wizyty w celu jej sfinalizowania należy nie wcześniej niż 15 minut przed terminem wizyty pobrać bilet z automatu biletowego korzystając ze swojego indywidualnego numeru. W tym celu należy wybrać na klawiaturze automatu swój indywidualny numeru, zatwierdzić przyciskiem ENTER.

3. Pobranie biletu z automatu biletowego jest warunkiem załatwienia sprawy w wydziale - trzeba okazać go pracownikowi przed obsługą. Klienci bez biletów lub z nieaktualnymi biletami nie będą obsługiwani.

4. Po pobraniu biletu należy oczekiwać na wezwanie systemu. Numer biletu zostanie wyświetlony na tablicy informacyjnej nad drzwiami pokojów 012, 014, 015 lub 020.

Symbole biletów:

U - dla klienta umówionego do grupy A, B i C

B - dla klienta dla grupy B z puli biletów przydzielonej na każdy dzień

C - dla klienta dla grupy C z puli biletów przydzielonej na każdy dzień

 

Liczba odwiedzin : 20637
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Józef Kabała
Czas wytworzenia: 2009-05-07 11:13:36
Czas publikacji: 2018-09-06 13:21:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak