Źródła prawa 

 
 

Od dnia 1 stycznia 2010 r. zgodnie z art. 28 b ust. 1a ustawy z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 190, poz. 1473) udostępnia się treść elektronicznych dzienników urzędowych stanowiących źródło prawa.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy udostępnia się nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski  do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanymi niżej adresami:

http://dziennikustaw.gov.pl

http://monitorpolski.gov.pl

 

Dokumenty podlegające publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego udostępnia się nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego pod podanym niżej adresem:

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl

 

Liczba odwiedzin : 1878
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2009-12-31 10:25:14
Czas publikacji: 2018-12-03 09:13:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak