Oświadczenia 2015 

 

 

Oświadczenia Zarządu Powiatu Starogardzkiego

Burczyk Leszek- Starosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe (2 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Chyła Kazimierz Edmund - Wicestarosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe (1 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Gabriel Patryk - Etatowy Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe (494.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kolaska Lech Jan - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe (1.1 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego za rok 2014 roku

Świadek Henryk Stanisław - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe (949.9 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

 

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Badziąg Jarosław
Oświadczenie majątkowe (1.1 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Chudyka Justyna Elżbieta
Oświadczenie majątkowe (131.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Drywa Monika Katarzyna
Oświadczenie majątkowe (466.9 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Dunajski Grzegorz
Oświadczenie majątkowe (1.3 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Eliasz Ewa Halina
Oświadczenie majątkowe (73 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Gabriel Marek
Oświadczenie majątkowe (72.2 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Galiński Stefan
Oświadczenie majątkowe (552.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie do oświadczenia o stanie majątkowym

Jabłonka Helena
Oświadczenie majątkowe (358.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Jędrysiak Anna
Oświadczenie majątkowe (774.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kabała Józef Jacek
Oświadczenie majątkowe (124.5 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kasicka Żaneta Zyta
Oświadczenie majątkowe (136.2 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Klein Małgorzata Anna
Oświadczenie majątkowe (447.5 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kleina Renata
Oświadczenie majątkowe (85.1 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Klin Robert Roman
Oświadczenie majątkowe (691.2 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kłos-Jaśniewska Katarzyna Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 1.8.2015r.

Kosecki Rafał
Oświadczenie majątkowe (79.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Komorowski Jerzy
Oświadczenie majątkowe (90.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Krzyżostaniak Dorota Maria
Oświadczenie majątkowe (125.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kuca Tadeusz
Oświadczenie majątkowe na dzień 5.10.2015r.

Magulska Ewa Barbara
Oświadczenie majątkowe (125.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Małkowski Andrzej Stefan
Oświadczenie majątkowe (697.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Ostrowska Iwona
Oświadczenie majątkowe (1.4 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Piersiak Stanisława
Oświadczenie majątkowe (500.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie oświadczenia o stanie majątkowym

Radomska Joanna
Oświadczenie majątkowe (127 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Rytwińska Joanna Katarzyna
Oświadczenie majątkowe (470.2 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Sala Ewa Maria
Oświadczenie majątkowe (467.2 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Schmidt Sebastian Andrzej
Oświadczenie majątkowe (626 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Sobiechowska Halina
Oświadczenie majątkowe (126.4 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Sobiecka Krystyna
Oświadczenie majątkowe (78.9 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Stangel Małgorzata
Oświadczenie majątkowe (892.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Sulkowska Alicja Ewa
Oświadczenie majątkowe (474 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Szkołut Urszula Katarzyna
Oświadczenie majątkowe (124.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Szyc Joanna
Oświadczenie majątkowe (469.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Szulc Piotr
Oświadczenie majątkowe (1.4 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Urban Janusz Henryk
Oświadczenie majątkowe (1.1 MB) w związku z rozpoczęciem pracy 
Oświadczenie majątkowe na dzień 31.7.2015r. w związku z zakończeniem pracy

Toczek Jacek
Oświadczenie majątkowe (827.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Wachnik Cezary Krzysztof
Oświadczenie majątkowe (411.1 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Wojciechowska Małgorzata Marta
Oświadczenie majątkowe (605.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Zdrowowicz Andrzej
Oświadczenie majątkowe (491.4 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Zwara Olga
Oświadczenie majątkowe (126.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę

 

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Banach Arkadiusz Tadeusz
Oświadczenie majątkowe (126.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Bona Andrzej
Oświadczenie majątkowe (442.4 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Burczyk Tadeusz
Oświadczenie majątkowe (90.4 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Cesarz Piotr
Oświadczenie majątkowe (158.9 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie do oświadczenia o stanie majątkowym

Erdei Grażyna Maria
Oświadczenie majątkowe (493.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Grunwald Bernadeta
Oświadczenie majątkowe (485.1 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Górska Wiesława
Oświadczenie majątkowe (792.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Janowicz Tomasz
Oświadczenie majątkowe (124.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kłos Maria
Oświadczenie majątkowe (1.5 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Knuta Anna
Oświadczenie majątkowe (132 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pracy na dzień 31.08.2015r.

Konopko Tomasz
Oświadczenie majątkowe (88 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kostka Stanisław
Oświadczenie majątkowe (466.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Oświadczenie majątkowe na dzień zakończenia stosunku pracy

Kurzyński Dariusz
Oświadczenie majątkowe (1.4 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Macińska Irena
Oświadczenie majątkowe (130.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Uzupełnienie do oświadczenia

Neumann Tatiana
Oświadczenie majątkowe (1.1 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Oller Grzegorz
Oświadczenie majątkowe (1.1 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie do oświadczenia o stanie majątkowym

Tomasz Piechowski

    Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 01.09.2015r.

    Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Portee Alfred
Oświadczenie majątkowe (1.4 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Sobala Stanisław
Oświadczenie majątkowe (128.5 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Szczodrowska Katarzyna
Oświadczenie majątkowe (464.9 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

       Uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Walejko Aleksandra
Oświadczenie majątkowe (1.3 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Waśkowska Marzena
Oświadczenie majątkowe (1.5 MB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

 

Oświadczenia Radnych Powiatu Starogardzkiego V kadencji (2014-2018)

Brzoskowski Wiesław
Oświadczenie majątkowe (355.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Burczyk Leszek
Oświadczenie majątkowe (81.5 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Chyła Kazimierz
Oświadczenie majątkowe (117.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r. 

Cywiński Antoni
Oświadczenie majątkowe (374.1 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Czaja Bogdan
Oświadczenie majątkowe (107.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Gabriel Patryk
Oświadczenie majątkowe (80.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Głąb-Brandt Stanisława
Oświadczenie majątkowe (121.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Głuch Paweł
Oświadczenie majątkowe (384 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Gumiński Ryszard
Oświadczenie majątkowe (482.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Gűnther Michał
Oświadczenie majątkowe (381.1 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Herold Arkadiusz
Oświadczenie majątkowe (764.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kamysz Krzysztof
Oświadczenie majątkowe (647.9 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Kilian Jan
Oświadczenie majątkowe (340.2 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Kolaska Jurand
Oświadczenie majątkowe (106.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Kolaska Lech
Oświadczenie majątkowe (656.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Lewandowska Iwona
Oświadczenie majątkowe (67.4 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Młyński Rafał
Oświadczenie majątkowe (412.3 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Nagórski Dariusz
Oświadczenie majątkowe (103.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Piwowarczyk Grzegorz
Oświadczenie majątkowe (76.6 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Rogalski Tomasz
Oświadczenie majątkowe (419.7 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

Sykutera Witold
Oświadczenie majątkowe (656 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Szymborski Tomasz
Oświadczenie majątkowe (637.1 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Świadek Henryk
Oświadczenie majątkowe (77.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.

Wierzba Robert
Oświadczenie majątkowe (377.8 KB) w/g stanu na dzień 30.12.2014r.
Korekta i uzupełnienie do oświadczenia majątkowego

 


Liczba odwiedzin : 6564
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Beata Gradowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2015-04-30 13:28:35
Czas publikacji: 2015-11-12 08:37:59
Data przeniesienia do archiwum: Brak