Oświadczenia 2006 

 

  

Obiekt PDF Neumann Sławomir - Starosta Starogardzki (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Neumann Sławomir - Starosta Starogardzki (w/g stanu na koniec kadencji)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

 

Obiekt PDF

 Chyła Kazimierz - Wicestarosta Starogardzki (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Obiekt PDF Chyła Kazimierz - Wicestarosta Starogardzki (na dwa miesiące przed upływem kadencji)
Obiekt PDF Chyła Kazimierz - Wicestarosta Starogardzki (na dzień zakończenia działalności Zarządu Powiatu Starogardzkiego kadencji lat 2002-2006)


Obiekt PDF Trawicki Krzysztof - Etatowy Członek Zarządu (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Trawicki Krzysztof - Etatowy Członek Zarządu (na dwa miesiące przed upływem kadencji)
Obiekt PDF Trawicki Krzysztof - Etatowy Członek Zarządu (na dzień zakończenia działalności Zarządu Powiatu Starogardzkiego kadencji lat 2002-2006)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka


Obiekt PDF Burczyk Leszek - Członek Zarządu (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Burczyk Leszek - Członek Zarządu (na dwa miesiące przed upływem kadencji)
Obiekt PDF Burczyk Leszek - Członek Zarządu (na dzień zakończenia działalności Zarządu Powiatu Starogardzkiego kadencji lat 2002-2006)


Obiekt PDF Kuchta Henryk - Członek Zarządu (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Kuchta Henryk - Członek Zarządu (na dwa miesiące przed upływem kadencji) 
Obiekt PDF Kuchta Henryk - Członek Zarządu (na dzień zakończenia działalności Zarządu Powiatu Starogardzkiego kadencji lat 2002-2006)Obiekt PDF
 Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

 

Oświadczenia Zarządu Powiatu Starogardzkiego III Kadencji w/g stanu na początek kadencji.

Obiekt PDF Neumann Sławomir - Starosta Starogardzki
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Chyła Kazimierz - Wicestarosta Starogardzki

Obiekt PDF Lica Wiesław - Członek Zarządu
Obiekt PDF Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Kuchta Henryk - Członek Zarządu
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Burczyk Leszek - Członek Zarządu

 

  Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu  Starosty w/g stanu na dzień 31.12.2005r. 

Obiekt PDF Badziąg Jarosław (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Brzezińska Regina (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Cichańska Anna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Eliasz Ewa (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Frankiewicz-Piernicka Beata (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Jabłonka Helena (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Kabała Józef (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Uzupełnienie oświadczenia (147.2 KB)

Obiekt PDF Kleina Renata (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Klin Robert (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Komorowski Jerzy (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Łacinnik Bogumiła (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF
 Magulska Ewa (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Piersiak Stanisława (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Rywińska Joanna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Sobiechowska Halina (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Sobiecka Krystyna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Sulkowska Alicja (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Szkołut Urszula (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Toczek Jacek (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Urban Janusz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Obiekt PDF Wachnik Cezary (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Zwara Olga (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu w/g stanu na dzień 31.12.2005r.

Obiekt PDF Banach Arkadiusz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Bugaj Helena (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF

 Burczyk Tadeusz (z dniem powołania)
Obiekt PDF Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Obiekt PDF Bona Andrzej (z dniem powołania)
Obiekt PDF Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Obiekt PDF Bona Andrzej (z dniem powołania)

Obiekt PDF Erdei Grażyna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Gburek Jerzy (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Grunwald Bernadeta (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Jakubowski Jerzy (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Jakubowski Jerzy (z dniem odwołania)

border= Jelińska Anna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Kawka Elżbieta (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Kłos Maria (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Knuta Anna (z dniem powołania)

Obiekt PDF Konopko Tomasz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Kostka Stanisław (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Kubiak Leszek (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Lewandowska Maria (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Macińska Irena (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Oller Grzegorz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Peikowski Paweł (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Uzupełnienie do oświadczenia
Obiekt PDF Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Obiekt PDF Piotrowska Krystyna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Piotrowska Krystyna (z dniem odwołania)

Obiekt PDF Portee Alfred (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej

Obiekt PDF Rocławski Tadeusz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF
 Rutkowska Maria (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Sobala Stanisław (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Szczodrowska Katarzyna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Szurgot Piotr (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Obiekt PDF Waśkowska Marzena (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Uzupełnienie do oświadczenia

Obiekt PDF Wodzikowski Kazimierz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)

Oświadczenia Radnych Powiatu Starogardzkiego II Kadencji w/g stanu na dzień 31.12.2005r. oraz na dwa miesiące przed upływem II Kadencji.

Obiekt PDF Błański Edmund (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Błański Edmund (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Brzoskowski Wiesław (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Brzoskowski Wiesław (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Brzozowski Zbigniew (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Uzupełnienie do oświadczenia
Obiekt PDF Brzozowski Zbigniew (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Burczyk Leszek (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Burczyk Leszek (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Chyła Kazimierz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Chyła Kazimierz (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Cybula Zygfryd (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Cybula Zygfryd (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Drzymalski Eugeniusz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Drzymalski Eugeniusz (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Hoppe Grażyna (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Hoppe Grażyna (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Kosecki Janusz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Kosecki Janusz (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Kuchta Gerard (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Kuchta Gerard (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Kuchta Henryk (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Kuchta Henryk (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Milewski Piotr (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Milewski Piotr (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Neumann Sławomir (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Neumann Sławomir (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Peka Józef (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Uzupełnienie do oświadczenia
Obiekt PDF Peka Józef (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Peplińska Leokadia (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Peplińska Leokadia (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Pepliński Tadeusz (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Pepliński Tadeusz (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Plichta Gabriela (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Plichta Gabriela (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Prabucki Piotr (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Prabucki Piotr (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Rudnik Aleksandra (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Rudnik Aleksandra (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Trawicki Krzysztof (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Trawicki Krzysztof (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Waliński Leszek (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Waliński Leszek (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Wróbel Bogdan (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Wróbel Bogdan (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Wrzesiński Wiesław (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Wrzesiński Wiesław (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Wyborski Andrzej (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Wyborski Andrzej (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

Obiekt PDF Zieliński Jan (w/g stanu na dzień 31.12.2005r.)
Obiekt PDF Zieliński Jan (na dwa miesiące przed upływem kadencji)

 

Oświadczenia Radnych Powiatu Starogardzkiego III Kadencji w/g stanu na początek kadencji.

Brzoskowski Wiesław
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Burczyk Leszek
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Chyła Kazimierz
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Cybula Zygfryd
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Gabriel Patryk
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Godycki Ćwirko Lech
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Herold Arkadiusz
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Jankowski Sławomir
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Kolaska Lech
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Kosecki Janusz
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

 Kuchta Henryk
Obiekt PDFOświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

 Lica Wiesław
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Nagórski Dariusz
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Neumann Sławomir
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Peka Józef
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Pizuńska Maria
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Powierza Bogumiła
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Rudnik Aleksandra
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Rutkowski Wiesław
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Świadek Henryk
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Wąsik Wiesław
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Wierzba Robert
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

Witos Sławomir
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Wróbel Bogdan
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe
Obiekt PDF Oświadczenie o działalności gospodarczej współmałżonka

Wrzesiński Wiesław
Obiekt PDF Oświadczenie majątkowe

 


Liczba odwiedzin : 938
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2007-11-26 00:00:00
Czas publikacji: 2007-11-26 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak