Oświadczenia 2004 

 

  

Zarząd Powiatu

Usunięto oświadczenia o stanie majątkowym za lata 2002, 2003 w związku z otrzymaną zgodą Nr 104/1 z dnia 19.04.2011 roku z Archiwum Państwowego w Gdańsku, dot. brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

 

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Usunięto oświadczenia o stanie majątkowym za lata 2002, 2003 w związku z otrzymaną zgodą Nr 104/1 z dnia 19.04.2011 roku z Archiwum Państwowego w Gdańsku, dot. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

   

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Usunięto oświadczenia o stanie majątkowym za lata 2002, 2003 w związku z otrzymaną zgodą Nr 104/1 z dnia 19.04.2011 roku z Archiwum Państwowego w Gdańsku, dot. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.

 

Radni Powiatu Starogardzkiego

 Błański Edmund
 
Uzupełnienie

Brzoskowski Wiesław (
Usunięto oświadczenia o stanie majątkowym za lata 2002, 2003 w związku z otrzymaną zgodą Nr 104/1 z dnia 19.04.2011 roku z Archiwum Państwowego w Gdańsku, dot. brakowania dokumentacji niearchiwalnej.)

 
Brzozowski Zbigniew

 
Cybula Zygfryd

 
Drzymalski Eugeniusz

 
Hoppe Grażyna

 
Kosecki Janusz

 
Kuchta Gerard

 
Milewski Piotr
 
Uzupełnienie

 
Peka Józef

 
Peplińska Leokadia
 
Uzupełnienie

 
Pepliński Tadeusz

 
Plichta Gabriela

 
Prabucki Piotr

 
Rudnik Aleksandra

 
Waliński Leszek

 
Wróbel Bogdan

 
Wrzesiński Wiesław

 
Wyborski Andrzej

 
Zieliński Jan

 


Liczba odwiedzin : 822
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2005-03-02 00:00:00
Czas publikacji: 2005-03-02 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak