Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie

o wydaniu decyzji administracyjnej Starosty Starogardzkiego AB.6740.10.21.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji w Barłożnie.

2018-08-13 14:36:13
Zawiadomienie o wydanej decyzji

o pozwoleniu na budowę instalacji do zagospodarowania gazu składowiskowego.

2018-08-09 14:14:09
Budowa linii kablowej nn (AB.6743.2.62.2018)

Miejscowość: Zielona Góra

Gmina: gmina Lubichowo

Działki nr: 121, 186, 190/11 w obrębie ewidencyjnym Zielona Góra, w jednostce ewidencyjnej gmina Lubichowo

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

2018-06-13 15:07:39
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV(AB.6743.2.61.2018)

Miejscowość: Kaliska

Gmina: gmina Kaliska

Działki nr: 250/8, 265/5 w obrębie ewidencyjnym Kaliska [0008], w jednostce ewidencyjnej gmina Kaliska [221305_2]

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

2018-06-13 14:45:20
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV z wymianą linii napowietrznej oraz budową przyłączy napowietrznych nn i budową przyłącza kablowego nn. (AB.6743.2.59.2018)

Miejscowość: Ciecholewy

Gmina: gmina Starogard Gdański

Działki nr: 44/4, 48, 51/5, 52/3, 52/4 w obrębie ewidencyjnym 0403 Ciecholewy, w jednostce ewidencyjnej 221312_2, gmina Starogard Gdański.

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

2018-06-13 14:27:00
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (AB.6743.2.58.2018)

Miejscowość: Kolincz

Gmina: gmina Starogard Gdański

Działki nr: 95/25, 95/2, 96/1, 96/2, 202/2 w obrębie ewidencyjnym Kolincz, w jednostce ewidencyjnej gmina Starogard Gdański.

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

2018-06-13 13:27:24
Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV (AB.6743.2.50.2018)

Miejscowość: Radogoszcz

Gmina: Osiek

Działki nr: 94/58, 95, 98, 101, 107, 108/2, 135, 136/12 w obrębie ewidencyjnym 0008 Radogoszcz, w jednostce ewidencyjnej 221308_2, gmina Osiek.

Inwestor: Energa-Operator S.A. Oddział w Gdańsku

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

2018-05-15 15:09:37
Sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV (AB.6743.2.37.2018)

Miejscowość: Starogard Gdański

Gmina: Starogard Gdański Miasto

Obręb: 28 i 33

Działki nr: 2, 3/6, 3/34 i 103

2018-05-07 13:45:14
Sieć wodociągowa (AB.6743.2.38.2018)

Miejscowość: Starogard Gdański

Gmina: Starogard Gdański Miasto

Obręb: 20

Działki nr: 41/4, 41/5, 46/8

2018-05-04 09:06:24
Budowa sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem (AB.6743.2.35.2018)

Miejscowość: Zblewo

Gmina: Zblewo

Działki nr: 796/3, 796/4, 814 w obrębie ewidencyjnym Zblewo, w jednostce ewidencyjnej gmina Zblewo.

Inwestor: Joanna Pliszka

Informacja o sprzeciwie: nie wniesiono sprzeciwu

2018-04-19 11:44:19