Wykaz numerów telefonów 

 
 

PUNKT INFORMACYJNY

58 7673 500
58 7673 501

SEKRETARIAT STAROSTWA POWIATOWEGO

58 7673 503
58 7673 504
58 7673 505 - fax

Sekretarz Powiatu 58 7673 567
Skarbnik Powiatu 58 7673 543

Przewodniczący Rady Powiatu
Biuro Rady Powiatu 58 7673 563

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 58 7673 516
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 58 7673 513, 58 7673 514,
fax. 58 7673 515

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego 58 7673 561
Sprawy obywatelskie, zamówienia publiczne 58 7673 565
Obsługa Zarządu Powiatu 58 7673 568
Kadry 58 7673 540
Referat Informatyki tel/fax. 58 7673 506

WYDZIAŁ FINANSOWY
Naczelnik Wydziału Finansowego 58 7673 545
Księgowość – likwidatura 58 7673 537
Księgowość budżetowa 58 7673 539
Księgowość, sprawozdawczość budżetowa 58 7673 541
Planowanie budżetu 58 7673 542
Księgowość 58 7673 544

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg 58 7673 534
Rejestracja pojazdów 58 7673 530, 58 7673 532, 58 7673 533, fax. 58 7673 531
Wydawanie dowodów rejestracyjnych (stałych po czasowych i zatrzymanych) 58 7673 529
Prawa jazdy 58 7673 527, 58 7673 528
Szkoły jazdy, stacje diagnostyczne, transport drogowy, zezwolenia na przejazdy pojazdów
nienormatywnych, zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, zatwierdzanie
projektów czasowych i docelowych zmian w organizacji ruchu drogowego 58 7673 592, tel/fax. 58 7673 591
Telefoniczne umawianie wizyt do rejestracji pojazdów oraz praw jazdy 58 7673 536,
Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny, współpraca z
gminami w sprawach drogowych, sprawy dotyczące usuniętych pojazdów 58 7673 592

WYDZIAŁ GEODEZJI, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Geodeta Powiatowy – Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami 58 7673 555
Referat Gospodarki Nieruchomościami 58 7673 574, 58 7673 573
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej 58 7673 552, 58 7673 551
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 58 7673 556, 58 7673 553
Referat Geodezji i Kartografii 58 7673 546
Referat Ewidencji Gruntów, ul. Kościuszki 13, 58 7673 604, 58 7673 605,
tel/fax. 58 7673 607

WYDZIAŁ EDUKACJI
Naczelnik Wydziału Edukacji 58 7673 577
Wydział Edukacji tel/fax. 58 7673 576, 58 7673 575,

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 58 7673 521
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej 58 7673 522, 58 7673 523, 58 7673 524

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 58 7673 590
Wydział Ochrony Środowiska 58 7673 584, 58 7673 585
Wydział Ochrony Środowiska 58 7673 571, 58 7673 572

WYDZIAŁ NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO I ZDROWIA
Wydział Nadzoru Właścicielskiego i Zdrowia 58 7673 594

WYDZIAŁ POLITYKI GOSPODARCZEJ I FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich 58 7673 580
Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich tel/fax. 58 7673 579

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Zespół Radców Prawnych 58 7673 581

ZESPÓŁ KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
Zespół Kontroli Wewnętrznej 58 7673 582

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 58 7673 581

WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU PROMOCJI REGIONU I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Kościuszki 17A
Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu 58 7673 599
Wydział Kultury, Sportu i Promocj, Regionu  i Polityki Społecznej 58 7673 596, fax. 58 56 274 30
Organizacje Pozarządowe 58 7673 601, 58 7673 600
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej 58 7673 598

KONSERWATOR ZABYTKÓW POWIATU STAROGARDZKIEGO
Konserwator Zabytków Powiatu Starogardzkiego 58 7673 570

ZESPÓŁ DS. KONTAKTÓW Z MEDIAMI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Zespół ds. kontaktów z mediami i komunikacji społecznej 58 7673 595

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Inspektor Danych Osobowych 58 7673 567

 

Liczba odwiedzin : 15499
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2015-06-15 13:57:51
Czas publikacji: 2019-01-05 14:35:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak