Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OR.1710.4.2017

2018-05-23 14:27:17
OR.1710.3.2017

Wystąpienie pokontrolne

2018-01-09 13:24:33
OR.1710.3.2017

Protokół kontroli przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

2018-01-09 13:24:13
OR.1710.6.2017

Protokół kontroli

2018-01-09 11:14:29
OR.1710.6.2017

Wystąpienie

2018-01-09 11:13:25
OR.1710.6.2017

Wystąpienie

2018-01-09 11:11:09
OR.1710.2.2017

Wystąpienie pokontrolne

2018-01-09 11:09:33
OR.1710.1.6.2017

Protokół kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Szpęgawsku

2017-07-06 12:58:44
OR.1710.1.2.2017

Wystąpienie pokontrolne

2017-01-25 13:26:37