Oświadczenia 2018 

 

 

Oświadczenia Zarządu Powiatu Starogardzkiego

 

Burczyk Leszek - Starosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień odwołania ze stanowiska 19.11.2018r.

Chyła Kazimierz Edmund - Wicestarosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na koniec kadencji

Gabriel Patryk - Etatowy Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na koniec kadencji

Gabriel Patryk - Wicestarosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na początek kadencji

Kolaska Lech Jan - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Uzupełnienie oświadczenia
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na koniec kadencji
Uzupełnienie oświaczenia na koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na początek kadencji

Świadek Henryk Stanisław - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na koniec kadencji

Wioleta Barbara Strzemkowska-Konkolewska - Etatowy Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na początek kadencji

Witold Sykutera - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na początek kadencji

 

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu

 

Banach Arkadiusz Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Bona Andrzej
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy

Burczyk Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Erdei Grażyna Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Gałązka-Janas Hanna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Grunwald Bernadeta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Górska Wiesława
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Janowicz Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kłos Maria Janina
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Konopko Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kurzyński Dariusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Macińska Irena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Oller Grzegorz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Uzupełnienie oświadczenia

Osowicki Ireneusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.7.2018r.

Piechowski Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Portee Alfred
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Suchocka Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Szadokierski Bartosz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Szczodrowska Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Szwedowska Anna Regina
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Torbicka Marzena Ludmiła
Oświadczenie majątkowe w związku z pełnieniem zastępstwa
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończenie pełniena zastępstwa

Waśkowska Marzena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

 

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

 

Badziąg Jarosław Kazimierz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Barbach Natalia Katarzyna
Oświadczenie majątkowe  wg stanu na dzień 3.9.2018r.

Blok Anna Maria
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty

Chudyka Justyna Elżbieta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Drahim Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Drywa Monika Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Dunajski Grzegorz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Gabriel Marek Jan
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Galiński Stefan Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Uzupełnienie oświadczenia

Gałecka Dorota Aldona
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Uzupełnienie oświadczenia

Gradowska Beata Joanna
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty

Jabłonka Helena Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Jędrysiak Anna Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kabała Józef Jacek
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kasicka Żaneta Zyta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Klak-Wika Katarzyna
Oświadczenie majątkowe wg stanu na dzień 3.9.2018r.

Klein Małgorzata Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kleina Renata Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Klin Robert Roman
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kłos-Jaśniewska Katarzyna Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kosecki Rafał Mirosław
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Komorowski Jerzy
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Krzyżostaniak Dorota Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Kuca Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Lubińska Patrycja Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Magulska Ewa Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Małkowski Andrzej Stefan
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Mazurowski Jakub Paweł
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty

Nowak Anita Magdalena
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty

Ostrowska Iwona Marzena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Porazik Joanna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Piersiak Stanisława Zofia
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Radomska Joanna Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Rama Patrycja Maria
Oświadczenie majątkowe w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Starosty

Rytwińska Joanna Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Schmidt Sebastian Andrzej
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Sobiechowska Halina
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem stosunku pracy

Sobiecka Krystyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Stangel Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Sulkowska Alicja Ewa
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Szkołut Urszula Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Szyc Joanna Zdzisława
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Szulc Piotr Michał
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Toczek Jacek
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Tylkowski Roman Jerzy
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Wachnik Cezary Krzysztof
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Wojciechowska Małgorzata Marta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Wilkowska Aleksandra
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

Zdrowowicz Andrzej
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.

 

Oświadczenia Radnych Powiatu Starogardzkiego V kadencji (2014-2018)

 

Brzoskowski Wiesław
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Burczyk Leszek
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Chyła Kazimierz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Cywiński Antoni
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Czaja Bogdan
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Gabriel Patryk
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Głąb-Brandt Stanisława
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Korekta do oświadczenia majątkowego
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Głuch Paweł
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Gumiński Ryszard
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Gűnther Michał
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Herold Arkadiusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Kamysz Krzysztof
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Kolaska Jurand
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Kolaska Lech
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Lewandowska Iwona
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Marczak Jacek Feliks
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Młyński Rafał
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Nagórski Dariusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Piwowarczyk Grzegorz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Rogalski Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Sommerfeld Ewa Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Sykutera Witold
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Szymborski Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Świadek Henryk
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

Wierzba Robert
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2017r.
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji

 

Oświadczenia Radnych Powiatu Starogardzkiego VI kadencji (2018-2023)

 

Brzoskowski Wiesław

Burczyk Leszek
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Byczkowski  Marcin Piotr
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Cesarz Piotr
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Chełchowski Tadeusz Edward
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Chyła Kazimierz
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Cywiński Antoni
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Czaja Bogdan
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Fijałek Jerzy
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Gabriel Patryk
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Herold Arkadiusz
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Kamysz Krzysztof
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Kolaska Lech
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Strzemkowska-Konkolewska Wioleta Barbara
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Kurowska Stanisława
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Marczak Jacek Feliks
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Mykowski Jerzy Wojciech
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Nagórski Dariusz
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Rogalski Tomasz
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Sommerfeld Ewa Barbara
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Sykutera Witold
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Szubarczyk Piotr Stanisław
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Wierzba Robert
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

Wiśniewska Sylwia Anna
Oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji

 


Liczba odwiedzin : 2533
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Gradowska
Czas wytworzenia: 2018-02-01 11:12:58
Czas publikacji: 2018-12-21 12:56:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak