Wybory 2018 

 

 

Obwieszczenie Starosty Starogardzkiego z dnia 17 sierpnia 2018r.
w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Starogardzkiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 6 września 2018r.

Informacja o indywidualnym zgłaszaniu kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 10 września 2018r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim.

Uchwała Nr 1/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 12 września 2018r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim.

Uchwała Nr 2/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 12 września 2018r.
w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw informatyki Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim.

Uchwała Nr 3/2018 Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 12 września 2018r.
w sprawie planu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r.
w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Powiatu Starogardzkiego.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018r.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2018r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 września 2018r.

Komunikat PKW z dnia 26 września 2018r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 września 2018r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Starogardzie Gdańskim z dnia 1 października 2018r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Starogardzkiego zarządzonych na dzień 21 paździrenika 2018r.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 10 października 2018r.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 16 października 2018r.

Protokół z Wyborów do Rady Powiatu Starogardzkiego w dniu 21.10.2018r.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu 1.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu 2.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu 3.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu 4.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu 5.
Zestawienie wyników głosowania w okręgu 6.

Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu starogardzkiego w Wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w dniu 21.10.2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 5 listopada 2018r.
w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów oraz Sejmiku Województwa Pomorskiego, objetych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Gdańsku I .

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 7 listopada 2018r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Starogardzkiego.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 19 grudnia 2018r.
w sprawie obsadzenia mandatu radnego.

 


Liczba odwiedzin : 1404
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Wojtaś
Osoba odpowiedzialna za informację : Katarzyna Suchocka
Czas wytworzenia: 2018-08-27 07:57:59
Czas publikacji: 2019-01-02 09:31:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak