Oświadczenia 2019 

 
 

Oświadczenia Zarządu Powiatu Starogardzkiego

 

Chyła Kazimierz Edmund - Starosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Gabriel Patryk - Wicestarosta Starogardzki
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kolaska Lech Jan - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Wioleta Barbara Strzemkowska-Konkolewska - Etatowy Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Witold Sykutera - Członek Zarządu
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

 

Oświadczenia Kierowników Jednostek Organizacyjnych Powiatu

 

Banach Arkadiusz Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Burczyk Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Erdei Grażyna Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Gałązka-Janas Hanna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Grunwald Bernadeta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Górska Wiesława
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Janowicz Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kłos Maria Janina
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Konopko Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kurzyński Dariusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Macińska Irena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Oller Grzegorz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Osowicki Ireneusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Piechowski Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Portee Alfred
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Suchocka Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szadokierski Bartosz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szczodrowska Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szwedowska Anna Regina
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Torbicka Marzena Ludmiła
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Waśkowska Marzena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

 

Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty

 

Badziąg Jarosław Kazimierz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Barbach Natalia Katarzyna
Oświadczenie majątkowe  wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Blok Anna Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 28.01.2019r.

Chudyka Justyna Elżbieta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Drahim Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Drywa Monika Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Dunajski Grzegorz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Gabriel Marek Jan
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Galiński Stefan Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Gałecka Dorota Aldona
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Gradowska Beata Joanna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Jabłonka Helena Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Jędrysiak Anna Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kabała Józef Jacek
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kasicka Żaneta Zyta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Klak-Wika Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Klein Małgorzata Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kleina Renata Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Klin Robert Roman
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kłos-Jaśniewska Katarzyna Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kosecki Rafał Mirosław
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Komorowski Jerzy
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Krzyżostaniak Dorota Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kuca Tadeusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kwaśniewska Marlena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 2.1.2019r.

Lubińska Patrycja Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Magulska Ewa Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Małkowski Andrzej Stefan
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Mazurowski Jakub Paweł
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Nowak Anita Magdalena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Ostrowska Iwona Marzena
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Porazik Joanna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Piersiak Stanisława Zofia
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Radomska Joanna Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Rama Patrycja Maria
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Rytwińska Joanna Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Schmidt Sebastian Andrzej
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Sobiecka Krystyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Stangel Małgorzata
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Sulkowska Alicja Ewa
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szafraniec Emilia
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 02.01.2019r.

Szkołut Urszula Katarzyna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szyc Joanna Zdzisława
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szulc Piotr Michał
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Toczek Jacek
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Tylkowski Roman Jerzy
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Wachnik Cezary Krzysztof
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Wojciechowska Małgorzata Marta
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Wilkowska Aleksandra
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Zdrowowicz Andrzej
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

  

Oświadczenia Radnych Powiatu Starogardzkiego VI kadencji (2018-2023)

 

Brzoskowski Wiesław
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Burczyk Leszek
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Byczkowski  Marcin Piotr
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Cesarz Piotr
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Chełchowski Tadeusz Edward
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Chyła Kazimierz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Cywiński Antoni
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Czaja Bogdan
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Fijałek Jerzy
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Gabriel Patryk
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Herold Arkadiusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kamysz Krzysztof
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kolaska Lech
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Strzemkowska-Konkolewska Wioleta Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Kurowska Stanisława
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Marczak Jacek Feliks
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Mykowski Jerzy Wojciech
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Nagórski Dariusz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Rogalski Tomasz
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Sommerfeld Ewa Barbara
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Sykutera Witold
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Szubarczyk Piotr Stanisław
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Wierzba Robert
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

Wiśniewska Sylwia Anna
Oświadczenie majątkowe w/g stanu na dzień 31.12.2018r.

 

Liczba odwiedzin : 104
Podmiot udostępniający informację : Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Kosiedowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Wojtaś
Czas wytworzenia: 2018-02-01 11:12:58
Czas publikacji: 2019-02-15 10:28:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak