Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-17 14:12:49 Informacje podstawowe / Budowa sieci energetycznej - oświetleniowej AB.6743.2.118.2017 Sebastian Łuczkowski Publikacja artykułu
2017-11-17 14:10:18 Informacje podstawowe / budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (AB.6743.1.22.2017) Sebastian Łuczkowski Publikacja artykułu
2017-11-17 13:03:53 Zapytania ofertowe / Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego Beata Gradowska Publikacja artykułu
2017-11-17 12:42:36 Ogłoszenia o wynikach / ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2017-11-16 12:36:14 Ogłoszenia o wolnych stanowiskach / Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora Marcin Kosiedowski Edycja artykułu
2017-11-16 12:30:25 Informacje o wynikach naboru / Informacja o wynikach naboru Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2017-11-16 09:56:12 Terminarz pracy i projekty uchwał / XXXV Sesja Rady Powiatu Starogardzkiego Beata Gradowska Edycja artykułu
2017-11-16 09:50:43 Zapytania ofertowe / Zapytanie ofertowe Beata Gradowska Publikacja artykułu
2017-11-16 09:24:40 Terminarz pracy i projekty uchwał / Posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2017-11-16 09:22:32 Terminarz pracy i projekty uchwał / Posiedzenie Komisji Budżetowej Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu