Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-22 15:26:12 Sieci / Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV (AB.6743.2.66.2018) Jarosław Badziąg Publikacja artykułu
2018-06-22 14:15:58 Ogłoszenia / ZAWIADOMIENIE Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2018-06-22 12:30:36 Wykaz umów / Wykaz umów zawieranych przez Powiat Starogardzki Marcin Kosiedowski Edycja artykułu
2018-06-22 10:36:15 Ogłoszenia o wynikach / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Beata Gradowska Publikacja artykułu
2018-06-21 14:59:19 Terminarz pracy i projekty uchwał / Posiedzenie Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2018-06-21 14:13:49 Informacja z otwarcia ofert / Informacja z otwarcia ofert Beata Gradowska Publikacja artykułu
2018-06-21 14:12:35 Informacja z otwarcia ofert / Informacja z otwarcia ofert Beata Gradowska Publikacja artykułu
2018-06-21 13:06:24 Informacje o wynikach naboru / Informacja o wynikach naboru Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2018-06-21 13:05:00 Informacje o wynikach naboru / Informacja o wynikach naboru Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2018-06-21 08:26:02 Ogłoszenia / UWAGA WYTWÓRCY ODPADÓW Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu