Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-25 15:09:15 Ogłoszenia / Petycja w sprawie zatrzymywana się pociągów Intercity na stacji Smętowo i Prabuty Marcin Kosiedowski Publikacja artykułu
2017-07-24 13:27:00 Sieci / AB.6743.2.66.2017 budowa sieci oświetleniowej Sebastian Łuczkowski Publikacja artykułu
2017-07-21 15:25:53 Sieci / Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami wod.-kan. i ciepłowniczym (AB.6743.2.69.2017) Jarosław Badziąg Publikacja artykułu
2017-07-21 15:22:42 Sieci / Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do budynków (AB.6743.2.67.2017) Jarosław Badziąg Publikacja artykułu
2017-07-21 15:18:33 Sieci / Budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV (AB.6743.2.68.2017) Jarosław Badziąg Publikacja artykułu
2017-07-21 09:38:19 Ogłoszenia o przetargach / Ogłoszenie o zamówieniu Beata Gradowska Publikacja artykułu
2017-07-19 11:34:32 Budynki mieszkalne jednorodzinne / budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (AB.6743.1.14.2017) Monika Lubińska-Piórek Publikacja artykułu