Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-19 13:30:45 Sieci / Sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa raz z przyłączami Marlena Gdanietz-Wieczorek Publikacja artykułu
2019-02-18 12:32:32 VI kadencja (2018-2023) / Interpelacje i zapytania radnych VI kadencji (2018-2023) Marcin Kosiedowski Edycja artykułu